Vizyonumuz – Misyonumuz

Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı

Ev Hizmetleri

Ev Hizmetleri

Şirketler / Şirket Ortakları

Şirketler / Şirket Ortakları

Oturum İzni

Oturum İzni

Çalışma İzinleri Blog

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre; Süreli çalışma izni, hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı......

Yabancı çalışanın haklarını korumak amacıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca düzenlenen çalışma izni olmadığında yasal haklardan yararlanamadığı ve kaçak işçi çalıştırmak suçuyla işverenlere ağır maddi cezalar verilmektedir. Herhangi bir olası kaza sonrasında yaşanabilecek vahim durumların da önüne geçmek amacıyla düzenlenmesi mecburidir. Çalışma izinleri olan......

Türkiye’de Çalışma İzni Türleri Uluslararası İş gücü Kanunlarına göre izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara iş ve hizmet sözleşmesi hakkın verilip verilmeyeceğinin takibini ve yabancı çalışma izin türleri için detaylı bilgileri sizlere aktarmaktayız. Yabancı çalışma izni türleri süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma......

Türkiye’de özel kurumlarda öğretmenlik yapacak yabancı uyruklu kişilerin öncelikle mezun olduğu okulun YÖK tarafından tanınması gerekmektedir. Diplomasının denkliği olan personellerin ise Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi) ve sektörünüze verilmiş olan “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” veya “Ruhsatname”......

Geçici Koruma Kartı Başvuruları Geçici Koruma Kartı, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, ayrılmaya zorlanmış, terk ettiği ülkeye bir daha geri dönemeyen, şahsi olarak ya da toplu olarak Türkiye sınırlarına gelen ya da ülke sınırları içerisinde farklı şekillerde giren insanların koruma talepleri bireysel olarak dikkate alınmayan ve incelenmeyen......

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı, zorunlu olarak belgeleriniz arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden......

Cezalar

Cezalar

Harçlar

Harçlar

Referanslar