Yabancılara Yasak Meslekler

Yabancılara Yasak Meslekler

1Türkiye’de birçok çalışan yabancı uyruklu vatandaş bulunmaktadır. Bu kişiler Türkiye’de çalışmak için gerekli şartları sağlayarak çalışma imkanı buluyorlar. Fakat bu durum çoğu meslekte olumsuz olarak onlar geri dönüş olabiliyor. Onlarında bazı sektörlerde çalışmayacağı yasak meslekler vardır.

Her ülke de olduğu gibi devlet yetkilileri kendi ülkesini iç ve dış tehditlere karşı korumak amacıyla bazı meslekleri yasaklamıştır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar yasak meslekleri göz önüne alarak çalışma izni almalıdırlar. Aksi takdir de olumsuz sonuçlanabilir.

Türkiye’deki yabancı uyruklu vatandaşlara ait yasak meslekler sıralanmıştır.

  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
  2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
  3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince)Detaylı bilgi için bize ulaşın

 

No Comments

Post A Comment