Marka ve Marka Tescil

Marka ve Marka Tescil

marka-tescil-292x300MARKA NEDİR?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, ayrıca kişi adlarından, şekillerden, sözcüklerden, harflerden ve sayılardan oluşan, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen  her türlü işarete MARKA denir. Marka tescil işlemleri içinde aşağıda daha detaylı bilgi verilmektedir.

Firmaların kuruluşları sırasında unvanlarını Ticaret siciline tescil ettirmeleri markalarının tescil edilmiş olması anlamına gelmemektedir.

MARKA YARATILIRKEN (OLUŞTURULURKEN) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

 • Ayırt edici özelliği olmalı,
 • Başkası adına tescil edilmiş ya da benzerlik teşkil eden bir marka olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı,
 • İhracatla uğraşan bir firmanın markası için ihracat yapılacak ülkenin dilinde kötü bir anlama gelip gelmediği konusunda araştırma yapılmalı.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ortak Marka
Üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinden oluşan, bir grup tarafından kullanılan işaretlerden oluşur. Ortak Marka gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesini sağlar.

Garanti Markası
Garanti markası, marka sahibinin ve marka sahibine bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak şartıyla, marka sahibinin denetimi altında birçok işletme tarafından o işletmelerin, üretim usullerini, ortak özelliklerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeyi sağlamaktadır.

Ticaret Markası
Bir işletmenin ticaretini ve imalatını yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmesini sağlamaktadır.

Hizmet Markası
Bir işletmenin hizmetlerinden diğer işletmelerin hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlar.

Marka Tescil İşlem Süreci
Marka sahibi, tescil işlemlerinin başlatılması için Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı marka vekiline (noter onayına gerek olmayan ve sadece için Türk Patent Enstitüsü nezdinde geçerli olacak) özel bir vekâletname imzalar.

Daha sonra ki süreç ise;

 • Online sistemden marka başvurusunun Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.
 • Yapılan başvuru Türk Patent Enstitü tarafında şekli incelemeye alınır.(yaklaşık 2 ay)
 • Yapılan başvurunun Türk Patent Enstitü tarafından hukuki açılardan incelenmeye alınır(yaklaşık 3 ay).
 • Markanın tescil için uygun bulunması halinde başvuru resmi marka bülteninde yayınlanır.(3 ay)
 • Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil kararının kararın yayımlanması ve belgenin ulaştırılması 3 ay kadar bir süre alır daha sonra tescil belgesi başvuru sahibine iletilir.
 • İtiraz gelmesi durumunda vekâletname verilen vekil tarafında itiraza KHK kapsamında karşı görüş verilir, bunun sonucunda Türk Patent Enstitüsü markayı tekrar incelemeye alır.
 • Süreç yaklaşık 8 ile 12 ay arasında değişkenlik gösterebilir. Koruma ise başvurunun yapıldığı tarih ve saatte başlar.

Tescil belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma sağlar. 10 yıl süresinin sonunda marka yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.  Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde tescil yenileme işlemi yapılmalıdır. Yenileme talebi yapılmadığı takdirde marka koruması sona ererek ve marka hükümsüz kılınır. Bu süreçte vekâletname verilen vekil tarafından başvuru sahibi her konuda bilgi alır.

Marka Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Türkiye’de ikamet eden ve ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de ikamet eden Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Danışman firmanın size sunacağı hizmetler,

 • Markanızın analiz araştırması,
 • Marka başvurunuzun yapılması,
 • Marka başvurunuza gelebilecek itirazlara cevap verilmesi,
 • Markanıza iltibas oluşturabilecek başvuruların tespiti ve raporlanması,
 • Lisans verme, marka devri gibi konuların yönetimi,
 • İhracat varsa ihraç edilecek ülkelerde markanın tescili ve koruması,
 • Uluslar arası marka tescili.

Marka mutlak veya kısmi ret nedenleri:

 • Aynı veya aynı tür mal veya hizmetle ilgili o tescil edilmiş veya daha önce tescil i başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
 • Ticaret alanında  çeşit, cins, kalite, vasıf, miktar, değer, miktar, coğrafi kaynak belirten veya hizmetlerin yapıldığı malların üretildiği zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran ve esas unsur olarak içeren markalar,
 • Ticarette herkes tarafından kullanılan ve belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmek için kullanılan adlar ve işaretleri münhasıran ve esas unsur olarak içeren markalar,
 • Malın kendi özgün doğal yapısından ortaya çıkmış şeklini veya teknik sonucu elde etmek için gerekli olan, kendine malın şeklini ve mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
 • Mal ve hizmetin niteliği, üretim yeri veya üretim kalitesi, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı markalar,
 • Dini değer ve sembol içeren markalar,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan markalar
No Comments

Post A Comment