Author: admin

Yabancı çalışanın haklarını korumak amacıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca düzenlenen çalışma izni olmadığında yasal haklardan yararlanamadığı ve kaçak işçi çalıştırmak suçuyla işverenlere ağır maddi cezalar verilmektedir. Herhangi bir olası kaza sonrasında yaşanabilecek vahim durumların da önüne geçmek amacıyla düzenlenmesi mecburidir. Çalışma izinleri olan...

Türkiye’de her yıl binlerce yabancı vatandaşlık hakkı talep etmektedir. Tabi her ülke gibi Türkiye’de vatandaşlık almanın da bir takım kuralları vardır. Vatandaşlık izni almak için çeşitli belgelerin alınması ve farklı yerlerden izinler alınması gerekmektedir. Best danışmanlık olarak Türk Vatandaşlığına Geçiş İzni için yapılması gereken tüm işlemler,...

Geçici Koruma Kartı Başvuruları Geçici Koruma Kartı, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, ayrılmaya zorlanmış, terk ettiği ülkeye bir daha geri dönemeyen, şahsi olarak ya da toplu olarak Türkiye sınırlarına gelen ya da ülke sınırları içerisinde farklı şekillerde giren insanların koruma talepleri bireysel olarak dikkate alınmayan ve incelenmeyen yabancılara...

MARKA NEDİR? Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, ayrıca kişi adlarından, şekillerden, sözcüklerden, harflerden ve sayılardan oluşan, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen  her türlü işarete MARKA denir. Marka tescil işlemleri içinde...

Günümüzde birçok kişi veya firma personelleri yurtdışına seyahat etmektedir. İş gezisi, turistik gezi, çalışmak için veya okumak için giden öğrencilerimiz olsun. Buna benzer seyahatler için gerekli olanlardan en başında gelen Yurtdışı vize uygulamasıdır. Türkiye’den vize istemeyen sayılı ülkeler vardır. Fakat çoğu ülkeler vize zorunluluğu koymaktadır. Yurtdışında...

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir. Sürelere tabi olmaksızın çalışma...

Günümüzde yurt dışından gelip Türkiye’de çalışmak isteyen bir çok yabancı uyruklu vatandaş vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı kişiler belirli kriterleri sağlamış olduğunda çalışma izni almaya hak kazanır. Fakat bu kişiler her meslekte çalışamamaktadır. Yabancı personellere yasak mesleklerle ilgili yazımızda yasak olan meslekleri aşağıda sizler için sıraladık.   Yasak...

Ülkemizde yer alan Suriyelilerin 3 milyonu geçmesi sonucu birçok iş sektöründe yer almaya başladılar. Devlet görevlileri de bunun sonucunda Suriyelilerin de yabancı statüsünde yer alması nedeniyle ve Türkiye’de yaşayan diğer yabancı uyruklu kişilerin çalışma ortamında düzenli kontrollerinin yapılmasını, ayrıca kolaylık sağlanmasını amaçlamalarıyla turkuaz kart konusu...

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye sınırları içinde yaşayabilmeleri için oturma izni alma zorunlulukları vardır. 2014 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince yürürlüğe giren Türkiye’ye gelen her yabancı kişiler için 30 veya 90 gün vize muafiyetinden sonra kalmak isteyen her yabancı uyruklu vatandaşımızın oturma izni almaları zorunlu...

Türkiye'de birçok çalışan yabancı uyruklu vatandaş bulunmaktadır. Bu kişiler Türkiye'de çalışmak için gerekli şartları sağlayarak çalışma imkanı buluyorlar. Fakat bu durum çoğu meslekte olumsuz olarak onlar geri dönüş olabiliyor. Onlarında bazı sektörlerde çalışmayacağı yasak meslekler vardır. Her ülke de olduğu gibi devlet yetkilileri kendi ülkesini iç...