Çalışma İzni

Çalışma İzinleri0

calisma-oturma-300x133Yabancı çalışanın haklarını korumak amacıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca düzenlenen çalışma izni olmadığında yasal haklardan yararlanamadığı ve kaçak işçi çalıştırmak suçuyla işverenlere ağır maddi cezalar verilmektedir. Herhangi bir olası kaza sonrasında yaşanabilecek vahim durumların da önüne geçmek amacıyla düzenlenmesi mecburidir. Çalışma izinleri olan personeller için de iş yeri açısından da güven verici bir durumu göstermektedir. Hızlı çözüm sunarak bir an önce istihdamın sağlanması için çalışan danışmanlık firmamız bu konuda destek alabileceğiniz uzmanlığa sahiptir. Bakanlığın kriter ve kurallarını çalışma prensibi haline getirmiş danışmanlık firmamız ile bu konuda 7/24 destek veren kadromuz ile iletişim haline geçmelisiniz.

Verdiğimiz Hizmetler;

Türk Vatandaşlığına Geçiş İzni

Çalışma İzinleri0

kimlik-300x150Türkiye’de her yıl binlerce yabancı vatandaşlık hakkı talep etmektedir. Tabi her ülke gibi Türkiye’de vatandaşlık almanın da bir takım kuralları vardır. Vatandaşlık izni almak için çeşitli belgelerin alınması ve farklı yerlerden izinler alınması gerekmektedir. Best danışmanlık olarak Türk Vatandaşlığına Geçiş İzni için yapılması gereken tüm işlemler, alınması gereken evraklar ve başvurulması gereken yerler ile ilgili her konuda sizlere uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Türkiye’de Vatandaşlık Hakkı Kazanmanın Yolları

Ülkemizde vatandaşlık hakkı iki yol ile kazanılır. Birincisi anne ya da babanın herhangi birisinin Türk olmasından kaynaklı doğum ile kazanılan vatandaşlıktır. İkincisi ise yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığına Geçiş İzni alınmasıdır. Kanunda belirtilen şartları taşıyan kimseler Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilir. Bu hakkı kazanmak isteyen yabancı, yetkili makamlara yaptığı başvur ve sonrası alınacak karar ile isteğini gerçekleştirmektedir. Bu kişilerin Türk vatandaşlığı için en az 5 yıl ikamet vizesi ve ülkemiz sınırları içerisinde yasal bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunu sağlamanın yollarından ilki gayrimenkul satın almak ya da en az 3 yıl süre içinde çocuğu olması durumunda evli kalmak, çocuğu yok ise de en az 5 yıldır evli durumunda olmaktır. Ayrıca Türkiye içinde yatırım yapan kişiler de istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmaktadır.

Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu vatandaşlarımız da artık bizler gibi seçme seçilme hakkı başta olmak üzere birçok haktan faydalanacaklardır. Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda kısa bir süre içerisinde işlemleriniz sonuçlanır.

Başvuru da bulunmak isteyen tüm yabancılar için Nüfus ve Vatandaşlık işleri tarafından belirlenen yeterliliklerden bazıları ise;

– Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması
– Türkiye’de en az 5 yıl ikamet etmiş olmak. 5 yıl içinde 180 günden fazla ülke dışında bulunulmamalı
– Türkiye’de ikamet amacını belirten belgelerin bulunması
– Bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak
– Yeterli derece Türkçe konuşabilmek
– Kendine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yetecek derecede geliri olmak şeklinde sıralanmaktadır.

2016/9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112-24.pdf

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Geçici Koruma Kartı

Çalışma İzinleri0

gecici-koruma-akrti-300x189Geçici Koruma Kartı Başvuruları

Geçici Koruma Kartı, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, ayrılmaya zorlanmış, terk ettiği ülkeye bir daha geri dönemeyen, şahsi olarak ya da toplu olarak Türkiye sınırlarına gelen ya da ülke sınırları içerisinde farklı şekillerde giren insanların koruma talepleri bireysel olarak dikkate alınmayan ve incelenmeyen yabancılara uygulanma özelliği olan sistemdir. Bizde www.calisma-izinleri.com olarak farklı ülkelerden ülkemize girmek isteyen mültecilere Geçici Koruma Kartı uygulaması için çalışma yapmaktayız.

Firma olarak ülkemizin jeopolitik konumu gereği birçok ülkeden mültecinin uğrak noktası haline gelen ülkemize girmek isteyenleri, ülkemizin verdiği yasal izinlere göre Geçici Koruma Kartı girişimlerinde bulunmaktayız. Son zamanlarda özellikle Suriye’ deki insanların ülkemize kabul edildiği kaçınılmaz bir gerçektir. Buna nazaran Suriye’ den ülkemize gelen bu mültecilere koruma kartı sağlamak için firma olarak aracılık yapmaktayız. Ülkemizde geçici koruma 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 91. maddesi uyarınca 22 Ekim 2014 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Biz de firma olarak bu kanun yürürlüğe girdiği günden bu yana bu işi en iyi şekilde yapmaktayız. Firma olarak ülkemize gelen mültecilere sağladığımız geçici koruma kartı ile onların bir daha kendi istekleri dışında ülkelerine geri gönderilmemelerini garanti altına almış olmaktayız. Geçici Koruma bu nedenle insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmaktadır. Firma olarak bize müracaat eden tüm mültecilere bu kartı sağlamak için gerekli çalışmaları yasal olarak sağlamaktayız. Bize verilen imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışmaktayız. Firmamıza müracaat eden yabancılara sağladığımız geçici koruma kartı ile aynı zamanda sağlık, eğitim, sosyal yardım, dil yardımı gibi alanlarda da temel hak ve hizmet alabilmelerini sağlamaktayız.

Geçici Koruma Kartı Nasıl Alınır?

Best Danışmanlık olarak geçici koruma kartı müracaatı esnasında bir takım bilgileri kişilerden talep etmekteyiz. Ad, soyad, doğum yılı, doğum yeri gibi bilgileri belgeleyen bir belge olması gerekmektedir. Eğer bu bilgileri kanıtlayan belge yok ise yine talepleri almaktayız ve verilen bilgileri esas görmekteyiz. Aldığımız talepleri gerekli yerlere kayıtlarını oluşturduktan sonra ülkemizde yabancılara verilen kimlik kartını oluşturmaktayız. Ülkemizde yabancılara verilen kimlik kartları 98 ile başlaması zorunlu olduğu için ona göre sistemimiz otomatik kimlik numarasına entegre edilmiştir.

Marka ve Marka Tescil

Çalışma İzinleri0

marka-tescil-292x300MARKA NEDİR?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, ayrıca kişi adlarından, şekillerden, sözcüklerden, harflerden ve sayılardan oluşan, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen  her türlü işarete MARKA denir. Marka tescil işlemleri içinde aşağıda daha detaylı bilgi verilmektedir.

Firmaların kuruluşları sırasında unvanlarını Ticaret siciline tescil ettirmeleri markalarının tescil edilmiş olması anlamına gelmemektedir.

MARKA YARATILIRKEN (OLUŞTURULURKEN) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

 • Ayırt edici özelliği olmalı,
 • Başkası adına tescil edilmiş ya da benzerlik teşkil eden bir marka olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı,
 • İhracatla uğraşan bir firmanın markası için ihracat yapılacak ülkenin dilinde kötü bir anlama gelip gelmediği konusunda araştırma yapılmalı.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ortak Marka
Üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinden oluşan, bir grup tarafından kullanılan işaretlerden oluşur. Ortak Marka gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesini sağlar.

Garanti Markası
Garanti markası, marka sahibinin ve marka sahibine bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak şartıyla, marka sahibinin denetimi altında birçok işletme tarafından o işletmelerin, üretim usullerini, ortak özelliklerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeyi sağlamaktadır.

Ticaret Markası
Bir işletmenin ticaretini ve imalatını yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmesini sağlamaktadır.

Hizmet Markası
Bir işletmenin hizmetlerinden diğer işletmelerin hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlar.

Marka Tescil İşlem Süreci
Marka sahibi, tescil işlemlerinin başlatılması için Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı marka vekiline (noter onayına gerek olmayan ve sadece için Türk Patent Enstitüsü nezdinde geçerli olacak) özel bir vekâletname imzalar.

Daha sonra ki süreç ise;

 • Online sistemden marka başvurusunun Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.
 • Yapılan başvuru Türk Patent Enstitü tarafında şekli incelemeye alınır.(yaklaşık 2 ay)
 • Yapılan başvurunun Türk Patent Enstitü tarafından hukuki açılardan incelenmeye alınır(yaklaşık 3 ay).
 • Markanın tescil için uygun bulunması halinde başvuru resmi marka bülteninde yayınlanır.(3 ay)
 • Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil kararının kararın yayımlanması ve belgenin ulaştırılması 3 ay kadar bir süre alır daha sonra tescil belgesi başvuru sahibine iletilir.
 • İtiraz gelmesi durumunda vekâletname verilen vekil tarafında itiraza KHK kapsamında karşı görüş verilir, bunun sonucunda Türk Patent Enstitüsü markayı tekrar incelemeye alır.
 • Süreç yaklaşık 8 ile 12 ay arasında değişkenlik gösterebilir. Koruma ise başvurunun yapıldığı tarih ve saatte başlar.

Tescil belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma sağlar. 10 yıl süresinin sonunda marka yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.  Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde tescil yenileme işlemi yapılmalıdır. Yenileme talebi yapılmadığı takdirde marka koruması sona ererek ve marka hükümsüz kılınır. Bu süreçte vekâletname verilen vekil tarafından başvuru sahibi her konuda bilgi alır.

Marka Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Türkiye’de ikamet eden ve ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de ikamet eden Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Danışman firmanın size sunacağı hizmetler,

 • Markanızın analiz araştırması,
 • Marka başvurunuzun yapılması,
 • Marka başvurunuza gelebilecek itirazlara cevap verilmesi,
 • Markanıza iltibas oluşturabilecek başvuruların tespiti ve raporlanması,
 • Lisans verme, marka devri gibi konuların yönetimi,
 • İhracat varsa ihraç edilecek ülkelerde markanın tescili ve koruması,
 • Uluslar arası marka tescili.

Marka mutlak veya kısmi ret nedenleri:

 • Aynı veya aynı tür mal veya hizmetle ilgili o tescil edilmiş veya daha önce tescil i başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
 • Ticaret alanında  çeşit, cins, kalite, vasıf, miktar, değer, miktar, coğrafi kaynak belirten veya hizmetlerin yapıldığı malların üretildiği zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran ve esas unsur olarak içeren markalar,
 • Ticarette herkes tarafından kullanılan ve belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmek için kullanılan adlar ve işaretleri münhasıran ve esas unsur olarak içeren markalar,
 • Malın kendi özgün doğal yapısından ortaya çıkmış şeklini veya teknik sonucu elde etmek için gerekli olan, kendine malın şeklini ve mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
 • Mal ve hizmetin niteliği, üretim yeri veya üretim kalitesi, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı markalar,
 • Dini değer ve sembol içeren markalar,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan markalar

Yurtdışı Vize Nasıl Alınır?

Çalışma İzinleri0

yurtdisi-vize-300x200Günümüzde birçok kişi veya firma personelleri yurtdışına seyahat etmektedir. İş gezisi, turistik gezi, çalışmak için veya okumak için giden öğrencilerimiz olsun. Buna benzer seyahatler için gerekli olanlardan en başında gelen Yurtdışı vize uygulamasıdır.

Türkiye’den vize istemeyen sayılı ülkeler vardır. Fakat çoğu ülkeler vize zorunluluğu koymaktadır. Yurtdışında vize zorunluluğu getiren ülkelerin şartlarına uymak durumundayız. Gerekli evraklar hazırlanmakla birlikte gerekli işlemleri ve işleyişi çok iyi derece de aksi bir durum olmaması için bilmek ve öğrenmek zorundayız. Hangi vize uygulamasından ne şekilde yararlanmak istediğinizi belirtmek zorundayız. Birden fazla yurtdışı vize çeşitleri vardır.

Vize nedir sorusuna cevap vererek başlayalım. Vize, bir vatandaşın kendi ülkesinden başka bir vize zorunluluğu olan ülkeye girebilmek için gideceği ülkenin makamlarından alınan resmi izne denir. Yurtdışından vize alabilmek için ne amaçla gittiğini belirten bir vize türü olmalıdır. Vize başvurusu yaparken her devlet farklı şekillerde evraklar isteyebilmektedir. Gideceğiniz ülkenin evraklarına tabi tutulacağınız için dikkatli olmakta fayda vardır. Vize her vatandaşa verilmeyebilir. Mesela sicil düzgün olmayan bir vatandaşın yurtdışından vize alması oldukça zor bir hale gelebilir. Her ülke iç ve dış güvenliği için bunları düşünmek ve sorgulamak zorundadır. Vize konusunda size ve firmalara uzman kadromuzla destek vererek sizlerin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yurtdışı Vize Hakkında Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Vize konusunda tecrübemizi konuşturarak yurt dışında seyahat etmek isteyen sizler için bütün rezervasyon işlemlerini biz sağlamaktayız. Vize, otel ve seyahat rezervasyonlarınız için gerekli evrakların takibini ve işleyiş sürecini sizlerin yerine takip etmekteyiz. Gereksiz zaman kaybından kurtularak kendi yapmakta olduğunuz işleri aksatmadan yurtdışı seyahat konusunda tüm işlemlerinizi uygun ve ucuz tekliflerle yapmaktayız. Eğer vaktim az diyorsanız sizin için vaktimizin her zaman çok olduğunu bilmenizi isteriz. Yapmanız gereken sadece başvurunuzu yapmadan önce bizlere danışmanız ve gerekli bilgileri ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizdir. Best danışmanlık ekibi olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Sizinle her zaman en iyiye.

Mavi Kart Sahipleri ve İstisnai Yabancılar için Çalışma İzni

Çalışma İzinleri0

mavikart-1Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir.

Sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilenler;

 1. Türk vatandaşı ile evli olanlar; Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz. Ancak, evli kalma süresi “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.
 2. Yerleşmiş sayılan yabancılar; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.
 3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.
 4. Türk vatandaşlığını kaybedenler; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocukları; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.
 9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “bir ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “dört ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 10. Kilit personel niteliğindeki yabancılar; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de bulunan büyük elçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu konulardaki çalışma izin başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

MAVİ KART SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.

 1. Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları,
 3. 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce basın kartı verilmiş bulunan yabancılar,
 4. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen yabancılar, 4817 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

Mavi Kart hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

Yabancı Uyruklu Personellere Yasak Meslekler!

Çalışma İzinleri0

yabancilara-yasak-meslekler-770x400

Günümüzde yurt dışından gelip Türkiye’de çalışmak isteyen bir çok yabancı uyruklu vatandaş vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı kişiler belirli kriterleri sağlamış olduğunda çalışma izni almaya hak kazanır. Fakat bu kişiler her meslekte çalışamamaktadır. Yabancı personellere yasak mesleklerle ilgili yazımızda yasak olan meslekleri aşağıda sizler için sıraladık.

 

Yasak Meslekler

 1. Diş tabipliği, dişçilik, hastanelerde hasta bakıcılık.
 2. Eczacılık
 3. Veterinerlik
 4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 5. Avukatlık
 6. Noterlik
 7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
 8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
 9. Gümrük müşavirliği

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Turkuaz Kart

Çalışma İzni0

turkuaz-kart-300x169

Ülkemizde yer alan Suriyelilerin 3 milyonu geçmesi sonucu birçok iş sektöründe yer almaya başladılar. Devlet görevlileri de bunun sonucunda Suriyelilerin de yabancı statüsünde yer alması nedeniyle ve Türkiye’de yaşayan diğer yabancı uyruklu kişilerin çalışma ortamında düzenli kontrollerinin yapılmasını, ayrıca kolaylık sağlanmasını amaçlamalarıyla turkuaz kart konusu gündeme gelmiştir.

Turkuaz Kart Kimler Yararlanabilir?

Yasa değişikliği yapıldığı takdirde Türkiye’de bulunan tüm yabancı uyruklu kişiler askerlik yapma ve seçme ve seçilme hakkı dışında kalan haklardan yararlanabilecek. Yabancı uyruklu olup gereken nitelikleri yerine getiren herkes bu karta başvuru yapabilecek. Ancak, Türkiye’ye girişi yasaklı olan kişilerin ayrımı yapılacak ve bu kişiler bu haklardan yararlanamayacak. Nitelik, mesleki birikim, dil, eğitim gibi kriterler sonucunda belli bir puan sistemi oluşturulacak. Barajı aşan kişilere turkuaz kart hakkı verilecek.

Turkuaz kart yabancı ülkelerden ülkemize gelen kişilere kolaylık sağlayabilecek bir uygulamadır. Bir nevi çalışma izninin daha detaylı incelenmesi olarak da adlandırılabilir. Bu kart sayesinde kaçak işçi sorunu da çözümlenebilecek. İşverenler işe aldıkları yabancı uyruklu kişileri bu kart sayesinde daha iyi bir şekilde işe alabilecek. Diğer bir yandan yabancı uyruklu kişilere kolaylık sağlaması açısından ülke ekonomisine katkısı olabilecek bir uygulama olduğu görülebilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde verilmekte olan GreenCard ( yeşil kart ) gibi bir sisteme benzer olan bu kart ülkemizde yer alan mültecilerin daha nitelikli olabilmesini sağlayacak ve işverenler içinde büyük kolaylıklar kazandıracaktır. Özellikle Suriyeli insanların ülkemizde yaşamaları daha kontrollü şekilde olabilir ve bu kart sayesinde nitelikli eleman sayısı artırılabilir. O yüzden eğer ki işveren için önemli bir konu olacaksa bu kart titizlikle incelenmeli ve özenle uygulamaya koyulmalıdır.

Ülkemizde çok sayıda yabancı öğrenci bulunmaktadır. Yabancı öğrencilerde eğitim düzeylerine göre çalışma izni için başvuruda bulunabilecek. Bu nedenle eğitimin kalitesi artırılabileceği gibi ülkemize olan rağbette artacaktır. Tabi ki bu uygulamanın başarılı olup olamayacağını ileriki günlerde görebiliriz. Bu kart nedir, kimlere verilir, turkuaz kart nasıl alınır gibi soruların cevapları ilerleyen zamanlarda netlik kazanacaktır. Uygulamanın 2017 yılında başlaması bekleniyor.

Aklınıza takılan her soruda ücretsiz danışma hattımız da bulunan profesyonel kadromuzla size yardım etmek isteriz. Bize ulaşın

Oturma İzni – İkamet Tezkeresi

Çalışma İzni0

goc-idaresi-241x300Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye sınırları içinde yaşayabilmeleri için oturma izni alma zorunlulukları vardır.

2014 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince yürürlüğe giren Türkiye’ye gelen her yabancı kişiler için 30 veya 90 gün vize muafiyetinden sonra kalmak isteyen her yabancı uyruklu vatandaşımızın oturma izni almaları zorunlu kılınmıştır. Bu iznin bir diğer ismi ise ikametgâh tezkeresidir.

İkametgâh tezkeresinde yabancı uyruklu kişilere özel 9 ile başlayan geçici bir T.C numarası verilir. Numaranın yazılı olduğu yabancı uyruklu kişilere özel hazırlanan kart verilmektedir. Bu kartı her zaman yanlarında taşımak zorundadırlar. Böylece yabancıların Türkiye’de kaçak durumuna düşmeden barınması için kolay sağlar.

Oturma İzni İçin Nereye Başvurulur?
Bu izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların yeni kanun tasarısına göre Türkiye Cumhuriyeti İç İşlerine Bağlı Göç idaresi Müdürlüğüne başvurarak alabilirler.

Oturma İzni Almak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Gereken belgeler iznin türüne göre değişkenlik göstermesine rağmen genel olarak istenen belgeler şu şekildedir;

– 4 adet vesikalık resim,
– Pasaportlarını kendisi ve fotokopisi,
– Kiralık evde oturuluyorsa eğer, noter onaylı kira sözleşmesi,
– Özel sağlık sigortası ( evli ise eşinden faydalanmadığı durumlarda )
– Adli sicil belgesi
– Eğer Türkiye vatandaşı yanında yaşanıyorsa noter onaylı taahhütname,

İznin türüne göre yabancı uyruklu vatandaşlardan bazı belgelerde ilave olarak eklenir. Bu belgelerin ikametgah tezkeresi başvurularında eksiksiz bir şekilde bulundurulması şarttır.

Oturma İzni Almadan Türkiye’de İkametgâh Etmek Mümkün mü?

Maalesef oturma izni almadan yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye sınırları içinde ikametgâh etmesi yasaktır. Belirtilen zaman içinde ya da izin alınamaması durumunda Türkiye sınırları içinde ikametgâh etmeye devam eden yabancı uyruklu vatandaşlar kaçak durumuna düşmektedir. Bunun için gerekli işlemler başlatılarak sınır dışı edilir. Aynı zamanda ikamet süresinin ve vizesinin bitmiş olması da kaçak durumuna düşmekte ve yakalandıkları takdir de sınır dışı edilmektedir. Ayrıca kaçak durumuna düşen ve sınır dışı edilen yabancı uyruklu vatandalar 5 ay ya da 5 yıl arasında Türkiye’ye girişi engellenir.
İkamet tezkeresi hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın.

banner.jpg

Yabancılara Yasak Meslekler

Çalışma İzinleri0

1Türkiye’de birçok çalışan yabancı uyruklu vatandaş bulunmaktadır. Bu kişiler Türkiye’de çalışmak için gerekli şartları sağlayarak çalışma imkanı buluyorlar. Fakat bu durum çoğu meslekte olumsuz olarak onlar geri dönüş olabiliyor. Onlarında bazı sektörlerde çalışmayacağı yasak meslekler vardır.

Her ülke de olduğu gibi devlet yetkilileri kendi ülkesini iç ve dış tehditlere karşı korumak amacıyla bazı meslekleri yasaklamıştır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar yasak meslekleri göz önüne alarak çalışma izni almalıdırlar. Aksi takdir de olumsuz sonuçlanabilir.

Türkiye’deki yabancı uyruklu vatandaşlara ait yasak meslekler sıralanmıştır.

 1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
 8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince)Detaylı bilgi için bize ulaşın