Blog

Türkiye'de Çalışma İzni Türleri Uluslararası İş gücü Kanunlarına göre izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara iş ve hizmet sözleşmesi hakkın verilip verilmeyeceğinin takibini ve yabancı çalışma izin türleri için detaylı bilgileri sizlere aktarmaktayız. Yabancı çalışma izni türleri süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni olarak...

MAVİ KART SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür. Mavi kart sahibi yabancılar için, Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği...

Şirketinizde çalıştırdığınız yabancı uyruklu personellerin çalışma izni iptali bildirimleri e- devlet üzerinden online olarak yapılarak talebin yapıldığı gün sonuçlandırılır. Herhangi bir beklentisi bulunmayan Best Danışmanlığı arayarak gerekli bilgiler ile size yardımcı olmakdan memnuniyet duyar.  ...

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre; Süreli çalışma izni, hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri...

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı, zorunlu olarak belgeleriniz arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden...

Ülkemiz de deneyim ve uzmanlık getiren konular da performans getirileri sebebiyle mühendis ve mimarlık alanların da yabancı uyruklu personel çalıştırmak istemeleri işverenler için tercih sebebidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mühendis veya mimarlık alanlarında çalıştıracak şirketler için öncelikle Türk personel sayısının da bulunması zorunludur. Bunların yanı sıra...

Her alanda yoğun şekilde talep ettiğimiz yabancı uyruklu personellerimiz sağlık sektörümüz de çalışma iznine başvuru hakkı sahip olmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön...

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ülkesindeki yaşanan savaş ve olağanüstü koşullar nedeniyle ülkesine geri dönemeyen yabancıların bize sığınmış olmaları işverenler tarafından iş imkanları vermelerine olanak sağlamıştır. Suriye , Afganistan vb. ülke uyruklarına sahip personellerin Göç idaresinden alınan ikamet tezkereleri veya geçici koruma statüsünde bulunmaları çalışma izni başvurusu yapmalarına...

Tabiati ve güzelikleri ile çevrili olan ülkemize her yıl artış gösteren turist sayısının fazlalığı özellikle tatil bölgelerimizde ki otellerimizin yabancı uyruklu da personel çalıştırma sayısını doğru orantıda arttırmaktadır. Genellikle müşterilerine hitap eden dillerini ve bölgelerin yaşam biçimlerini bilmesi de işverenler için yabancı personel çalıştırmak tercih sebebi. Kültür...

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince Yabancılara verilecek Çalışma ve İkamet İzinleri belirli bir Harç Miktarı ödemesine tabi tutulurlar. Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzmanlarında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması gerekmektedir. Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma ve ikamet izin harçları...