Blog

Ülkemizde yatırım yapan, şirket açan yabancu uyruklu vatandaşların özellikle imza sürkülerinde yetkili olan kişilerin çalışma izni alma zorunluluğu vardır. Peki şirket sahibi , ortağı olan kişiler nasıl çalışma izni alabilir. Öncelikle şirket hissenizin % 40 'dan az olmamak şartı aranmaktadır. Daha sonra şirketinizin ödenmiş sermayenizin 100...

Türkiye’de özel kurumlarda öğretmenlik yapacak yabancı uyruklu kişilerin öncelikle mezun olduğu okulun YÖK tarafından tanınması gerekmektedir. Diplomasının denkliği olan personellerin ise Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi) ve sektörünüze verilmiş olan “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” veya “Ruhsatname”...

Ülkemiz de gerek dili, gerekse bilgi donanımından şirketinizde faydalanmak istediğiniz yabancı uyruklu personellerin sayısı oldukça artmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı uyruklu personeller için şirketlere belirli kıstaslar sunmuştur. Unutulmamalıdır ki çalışma izinleri personele değil işverenler verilir. Yani çalışma izni aldığınız personeliniz şirketiniz bünyesi dışında çalışamaz....

Ailemizi , yakınımızı emanet edebileceğimiz disiplinli çalışan ve yatılı kalmaya müsait olan olan yabancı personel çalıştırmak ülkemizde suan rağbet gösterilen iş alanlarından ve siz işverenler için tercih sebebi olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtmiş olduğu mevzuatta 65 yaş üstü yaşlı veya sağlık raporu bulunan kişiler...

Ülkemiz de sürekli artış gösteren yabancı uyruklu personel çalıştırma oranları özellikle ev hizmetleri ve şirketiniz bünyesinde gün geçtikce artış göstermektedir. Unutmayalım ki ülkemiz de çalışma izinleri personellere değil , işverenlere verilmektedir. Bu durumda bütün işlemler siz işverenler üzerinden yapılmaktadır. Çalıştırmak istediğiniz personelleriniz için öncelikle Çalışma ve...

Günümüz de anne ve babaların yogun çalışması ve çocuklarını emanet edebilecekleri bir personele ihtiyaç duymaları dil eğitimi ile birlikte disiplinli çalışmaları sebebiyle ebeveyinlerin yabancı bakıcı tutmalarına sebep olmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtmiş olduğu kriterler de 15 yaş altı çocuklarınız için çalışma izni alma hakkına...