OTURUM İZNİ NEDİR ?


OTURUM İZNİ NEDİR ?


Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye sınırları içinde yaşayabilmeleri için oturma izni alma zorunlulukları vardır. Belirtilen zaman içinde ya da izin alınamaması durumunda Türkiye sınırları içinde ikametgâh etmeye devam eden yabancı uyruklu vatandaşlar kaçak durumuna düştüğü için gerekli işlemler başlatılarak sınır dışı edilir.

2013 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince yürürlüğe giren Türkiye’ye gelen her yabancı kişiler için 30 veya 90 gün vize muafiyetinden sonra kalmak isteyen her yabancı uyruklu vatandaşımızın oturma izni almaları zorunlu kılınmıştır. Oturma izninin bir diğer ismi ise ikametgâh tezkeresidir.
ÖNEMLİ !
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 28-29 ve 31-33. maddelere ilişkin Yönetmelik düzenlenmiştir. Yabancıların turizm dışında geçerli bir kalma sebebi olmaması halinde izin almak isteyen yabancıların 01.01.2020 tarihinden itibaren izin uzatma işlemi yapılmayacaktır. Belirlenen bu yasa belli ülkeler tarafından uygulamaya konulmamıştır.


İKAMET TEZKERESİ ÇEŞİTLERİ


KISA DÖNEM İKAMET İZNİ


Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan , Türkiye’de taşınmaz malı bulunan, Ticari bağlantı veya iş kuracak olan, Hizmet içi eğitim programına katılan, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programlarında bulunan, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar, Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken, Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçen, Türkçe öğrenme kurslarına katılan, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan ve Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilmektedir.
Bunlara ek olarak da ilk defa Ülkemize giriş yapan ülkesi farketmeksizin her yabancı maksimum 6 ay olmak üzere kısa dönem izin alabilmektedir.
Arap ülkeleri ve diğer anlaşma sağlanan ülke vatandaşları da rahat bir şekilde uzatma ve ikamet tezkeresine 1 yıllık sahip olabilmektedirler.
.

AİLE İKAMET İZNİ


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;
Yabancı eşine, Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna oturum izni alınır.

.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Bu durumda ;
Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara oturum izni verilmektedir.
Türkiye de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve çalışma izni başvuruları yapılabilir.
.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.
Türkiye de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.

.

İNSANİ İKAMET İZNİ


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni, ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. İnsani ikamet aşağıda belirtilen durumlara istinaden verilir ;
-Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
-Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
-Sınır dışı etme kararı alınmadığında,
-Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
-Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
– Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.
-İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN